top of page

Hva gjør en Krisehund?

En Krisehund er en erfaren og godt utdannet hund med lang erfaring i arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner. Den er testet gjennom hele sin utdannelse, og forblir balansert og rolig selv i svært utfordrende situasjoner. Den er trenet til å arbeide sammen med sin fører. Føreren har solid faglig bakgrunn, arbeider med mennesker til daglig og er underlagt taushetskrav.

Aktuelle innsatsområder for Krisehundene:

 

  • Vitnestøtte i rettssaker

  • Avhør av barn

  • Sorgbearbeiding

  • Pårørendestøtte under krise

Norske Krisehunder
bottom of page