top of page

Historie

Norske Krisehunder springer ut av miljøet i Norske Terapihundskolen (NTHS) som siden 2011 har utdannet Besøks-, og Terapihunder, samt Fadderhunder og Lesehunder. 

Det ble et stadig større behov for spesialtrenede hunder til særs krevende oppdrag. Dette var på siden av hva NTHS skal drive med, derfor ble Norske Krisehunder dannet, 

Norske Krisehunder er en frivillig organisasjon med et styre. Driften finansieres av kompensasjon for utførte oppdrag, donasjoner og etterhvert Grasrotmidler.

Akutt innsats ved kriser og større hendelser skjer på frivillig basis, mens vitnestøtte, avhør av barn og andre planlagte oppgaver faktureres fra organisasjonen etter gjeldende satser. 

 

Norske Krisehunder
bottom of page