top of page

Hvordan bruke en krisehund

Vitnestøtte

Det å skulle møte i retten, uansett rolle man måtte ha, kan være nesten umulig for mange. Hundens nærvær og støtte kan gjøre en gjennomføring mulig. 

Avhør av barn

Dersom barnet liker hund, så er dette en kjærkommen hjelper i en vanskelig situasjon. Barnet velger selv arbeidsmetode, der hunden får en aktiv eller passiv rolle. Raskere resultater og mer skånsom enn tradisjonelle situasjoner.

Pårørende-støtte

Når krisen rammer og fokus er på hendelsen og de direkte innvolverte, så er det alltid pårørende et sted i periferien. En pels å klappe på, en distraksjon for barn, et fokuspunkt utenfor en selv. 

Etter krisen kommer sorgen. Særlig barn kan ha behov for samtaler der hunden er tilstede. 

Sorg-bearbeiding

bottom of page