top of page

KONTAKT​

997 43 967

​OM KRISEHUNDER

 

Norske Krisehunder (NKH) ble etablert i 2017, og er formelt operative fra og med 1.april 2018. NKH er en frivillig organisasjon med formål å tilby støtte og hjelp til mennesker i krise og vanskelige situasjoner gjennom bistand fra spesialtrenede hunder og deres førere.

ARBEIDSOMRÅDE

 

NKH skal samarbeide med barnehus, barnevern, politi og redningsetater, samt frivillige organisasjoner involvert i krisesituasjoner av ulikt omfang. Ekvipasjene vil være tilgjengelige som «vitnestøtte» i rettsaker, til avhør av barn, sorgbearbeiding, pårørendestøtte under krise, og andre vanskelige situasjoner der spesialtrenede hunder kan fylle en viktig rolle som støtte og trøst.

SIKKERHET


Ekvipasjene er håndplukket og screenet for «skikkethet», slik at både hund og fører er i stand til å stå i utfordrende og krevende situasjoner. Fører er kun hundefører i intervensjonene, og har som hovedoppgave å ivareta dyrevelferden og for øvrig sikre en god gjennomføring av oppdraget.  Oppdragenes art krever allikevel at fører innehar både personlige egenskaper og yrkesfaglig bakgrunn som gjør det mulig å være profesjonell i situasjonen. Hunden er trenet gjennom Norske Terapihundskolen for oppdrag mot mennesker i sårbare situasjoner.
Hundeførerne er underlagt taushetsplikt

bottom of page